کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
مسئله شناسی توسعه دانش‌بنیان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 181-205

10.22034/pbr.2022.336912.1211

کریم حنفی نیری؛ ربابه پورجبلی؛ محبوبه بابائی


بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-93

10.22034/pbr.2022.304545.1166

ریحانه گنجی؛ زهرا عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر محمدی نژاد؛ محمد صادق علیپور