کلیدواژه‌ها = ارزش شپلی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

دوره 1، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-166

قهرمان عبدلی؛ تیام مهاجرشجاعی