کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 10-35

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی