تعداد مقالات: 15
1. سخن مدیرمسئول

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-7


2. توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-34

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


3. ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 35-60

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی؛ وجیهه کرمی


4. فراخوان مقاله

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 8-8


6. عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-46

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


9. طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-167

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه


10. تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-112

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده


11. کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 169-198

سید جواد امینی؛ فرج اله فتح اله پور کامی


12. عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-152

سیاوش گلزاریان پور؛ حسن گلمرادی؛ مهدی اسماعیلی


13. تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-178

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی


14. تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 179-208

ناهید پورفریدونی؛ حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد


15. تخمین تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 209-245

رسام مشرفی؛ مصیب احمدی فرد


شماره‌های پیشین نشریه