تعداد مقالات: 8
1. سخن مدیرمسئول

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 7-7


2. عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 13-46

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


4. تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 73-112

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده


5. عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 113-152

سیاوش گلزاریان پور؛ حسن گلمرادی؛ مهدی اسماعیلی


6. تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 153-178

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی


7. تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 179-208

ناهید پورفریدونی؛ حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد


8. تخمین تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 209-245

رسام مشرفی؛ مصیب احمدی فرد


شماره‌های پیشین نشریه