بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-164

10.22034/pbr.2021.129157

حبیبه رضوانی آهنگرکلایی؛ فریده طالب‌پور؛ شاهین جوادی


تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 211-234

10.22034/pbr.2020.109251

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ احمد دهقانی احمدآباد


تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-176

10.22034/pbr.2021.89804

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی


بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-36

10.22034/pbr.2021.138462

توحید فیروزان سرنقی؛ محمدرضا منجذب؛ لیلا خسروی


ارزیابی تطبیقی سیاست گذاری فقر در رویکردهای نئوکلاسیکی و رفتاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 7-43

10.22034/pbr.2021.145863

محمود متوسلی؛ میثم امیری؛ رضا اخشیک


ارزیابی اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22034/pbr.2022.340744.1219

حبیب انصاری سامانی؛ رمضان حسین زاده؛ زهرا غفوری


الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 44-71

10.22034/pbr.2021.145864

محمدحسین صابر کهنه گورابی؛ سیدحسین ایرانمنش؛ پریوش جعفری


ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-72

10.22034/pbr.2022.302585.1160

جمال کاکائی؛ بهاره فهیمی


اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-98

10.22034/pbr.2021.145866

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-93

10.22034/pbr.2022.304545.1166

ریحانه گنجی؛ زهرا عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر محمدی نژاد؛ محمد صادق علیپور


چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 95-126

10.22034/pbr.2022.306819.1168

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ‌زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-115

10.22034/pbr.2021.145872

الهام وفائی؛ مهدی پندار؛ سارا معصوم زاده