تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان

3 اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش تأثیر سرمایه‌گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) می‏باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - همبستگی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که گزارش کنترل‏های داخلی را ارائه داده‏اند، در طی دوره زمانی 1395 تا 1397 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از نرم‌افزار 22Spss استفاده شده است. در این پژوهش 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است که تمام فرضیه‏ها به جزء فرضیه دهم مورد تایید قرار گرفته‏اند. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش، از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ها می‏توان به این نتیجه رسید که سرمایه‏گذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی شرکت‏ها تأثیرگذار است و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترل‏های داخلی بهتر می‏توان در منابع انسانی سرمایه‏گذاری نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروی انسانی باارزش‏ترین منابع سازمانی محسوب می‏شوند که به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‏کنند

کلیدواژه‌ها