شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه علی اباد کتول

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر ‏بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ‏ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ‏این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در ‏بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای‎ ‎شناسایی‎ ‎نیروهای‎ ‎پیشران‎ ‎در‎ ‎‏20‏‎ ‎سال‎ ‎آینده،‎ ‎ابتدا هم اندیشی‎ ‎خبرگان،‎ ‎پرسشنامه‎ ‎باز‎ ‎و‎ ‎مصاحبه‎ ‎با‎ ‎خبرگان‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎برای‎ ‎ایجاد‎ ‎اتفاق نظر‎ ‎نهایی،‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎اجرا‎ ‎شد. انتخاب‎ ‎خبرگان‎ ‎بر‎ ‎مبنای‎ ‎روش‎ ‎نمونه گیری‎ ‎نظری‎ ‎گلوله‎ ‎برفی‎ ‎و‎ ‎اشباع‎ ‎نظری‎ ‎انجام‎ ‎شد.‏‎ ‎برای‎ ‎تحلیل‎ ‎نتایج‎ ‎دلفی‎ ‎از آزمون‎ ‎دوجمله‌ای‎ ‎و‎ ‎دلفی‎ ‎فازی‎ ‎استفاده‎ ‎شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات‎ ‎اساتید‎ ‎متخصص‎ ‎دراین‎ ‎حوزه و‎ ‎همچنین‎ ‎خبرگان‎ ‎در‎ ‎مرحله مصاحبه،‎ ‎پیشران های‎ ‎اولیه‎ ‎تجمیع‎ ‎و‎ ‎تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎خبرگان‎ ‎مرحله دلفی‎ ‎ارسال‎ ‎شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین‎ ‎پیشران‎ ‎تأثیرگذار‎ ‎در‎ ‎آینده ‏تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور‎ ‎است. در این پژوهش 22 پیشران ‏شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of future strategic thinking of managers in the Iranian budgeting system with a futures research approach

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Ahmadi 1
  • parviez saeedi 2
1 University Gorgan
2 univercity aliabad katoul
چکیده [English]

The present study uses exploratory-survey research method ‎to look at the factors affecting strategic thinking in Iran's ‎budgeting system with a futures research approach. Futurism ‎is used in strategic thinking to describe the processes that help ‎decision makers guide future plans in organizations. ‎Therefore, recognizing and designing a budgeting system ‎based on futures studies and using strategic management ‎skills can contribute to the success of the establishment of the ‎country's budgeting system. Semi-structured study technique ‎and snowball sampling method have been used to collect the ‎required data. The interviewees of this research are experts ‎and professors of accounting, management and economics ‎with expertise in budgeting. To identify driving forces in the ‎next ‎‏20 ‏years, first think of experts, open questionnaires and ‎interviews Experts and then a fuzzy Delphi was executed to ‎create a final consensus. The selection of experts was based ‎on the method of theoretical sampling of snowballs and ‎theoretical saturation Delphi results Two-sentence test and ‎fuzzy Delphi were used. After preparing the list of initial ‎proponents, with the opinions of professors specializing in ‎this field as well as experts in the interview stage, the initial ‎propulsion is aggregated and It was modified and finally ‎‏22 ‏drivers were selected and sent to Delphi stage experts. The ‎results showed that ‎‏22 ‏drivers are among the most important ‎drivers in the future of strategic thinking in the country's ‎budgeting system. In this study, ‎‏22 ‏propulsions were ‎identified, which were approved by experts.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎: Futurism
  • Strategic Thinking
  • Decision Making
  • ‎Budgeting
  • Planning