امکان‌پذیری تأمین مالی پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه­‌ای ناشی از سوخت­‌های فسیلی، دولت‌­ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی­‌های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت­‌ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه­‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه‌­بر هستند) کفاف نمی‌­دهد لذا یکی از روش­‌های تامین منابع مالی چنین پروژه­‌هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان­‌پذیری تأمین مالی پروژه­‌های انرژی­‌های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می‌­شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌­های انرژی­‌های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه‌­هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست‌ها و الزامات لازم برای سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی­‌های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه­گذاری­‌های حوزه انرژی­‌های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته‌­های تحقیق نشان می‌­دهند که مهم‌ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم­های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Financing Renewable Energy Projects through Public-Private Partnership (PPP) in the Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • Mir Hossein Mousavi 1
  • Musa Khoshkalam Khosroshahi 2
  • Razieh Ahmadi 3
1 Associated Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran .
2 Assistant Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 MA Graduated in Economics, Economic Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human societies' need energy, and rising greenhouse gas emissions from fossil fuel use have prompted governments to put the use of renewable energy (RE) on their agenda. This practice has always been considered by governments in Iran, but since the public sector budget alone is not enough to finance the investment in RE projects, one of the methods of financing such projects is the implementation of public-private partnerships (PPP). Accordingly, the purpose of this paper is to investigate the feasibility of financing RE projects through PPP in Iran. To achieve this goal, efforts are made to apply the comparative study and to focus on PPP in financing RE infrastructure in developing countries and successful implementation of similar projects (Mexico, Brazil, South Africa, Pakistan and India). Also, through reviewing the laws, practices, policies and requirements for private sector investment in renewable energy, some proposals to increase the position of PPP in RE investments Iran are presented. The findings show that the most important factors influencing the use of PPP are: (1) trust and special attention to the private sector (2); lifting economic sanctions (3); reducing the degree of political and economic risk; (4) reforms in the institutional framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Renewable Energy
  • Public Partnership
  • Private Partnership
  • Private Sector