سخن مدیرمسئول

مطالب عمومی

چکیده

سخن مدیر مسئول

                                                                                                         «به نام آنکه جان را فکرت آموخت»

  در شرح وظایف سازمان برنامه و بودجه، «مأموریت راهبری و رصد توسعه کشور» به مثابه یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های راهبردی این سازمان تعیین شده است.
  همچنین در تفکیک و تشریح دیگر مأموریت‌های سازمان، به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و تحقق اهداف توسعه، مطالعات و پژوهش‌های لازم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
  از این‌ رو «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری» با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان برنامه و بودجه کشور، تأسیس و پژوهش‌های ضروری در آن انجام می‌شود.
  علاوه بر بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های علمی این مرکز در تهیه اسناد برنامه و لوایح بودجه، انتشار آن از طریق رسانه‌های مناسب به ویژه فصلنامه‌های علمی و پژوهشی اقدامی بایسته در توسعه کشور محسوب می گردد.
  لذا سازمان برنامه و بودجه، با اخذ مجوز «مجله پژوهش‌های برنامه و توسعه» فرصت مناسبی را برای انتشار یافته‌های علمی و پژوهشی محققان مرکز و نیز صاحب‌نظران دانشگاهی فراهم نموده است.
  در این مسئولیت بر خود فرض می‌دانم، از همه اعضای محترم هیأت تحریریه و نیز دیگر دست‌اندرکاران فصلنامه، به ویژه نویسندگان محترم و داوران گران‌قدر، به پاس خدمات اثربخش در توسعه ملی، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

                                                                                                                                                                                                                       علیرضا آزموده‌اردلان