فراخوان مقاله

سخن سردبیر

چکیده

فراخوان مقاله
فصلنامه "پژوهش‌های برنامه و توسعه"
 
فصلنامه "پژوهش‌های برنامه و توسعه"به‌منظور پشتیبانی اندیشه‌ای، توانمندسازی و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد مقالات علمی پژوهشی خود را در با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:

_ چالش‌ها و مسائل اصلی اقتصاد ایران (ازجمله سیاست‌های پولی و مالی، مسائل اقتصاد ملی، بخشی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فقر، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط)
_ چالش‌ها و مسائل توسعه و برنامه‌ریزی (الگوها، مدل‌ها و تجربیات برنامه‌ریزی توسعه، مدل‌های کمی برای هدف‌گذاری سیاستی، آمایش و توسعه منطقه‌ای، مسائل مرتبط با رشد و توسعه،‌ مدل‌های مالی و بودجه‌ریزی و سایر موضوعات مرتبط)
_ موضوعات مرتبط با آینده‌پژوهی (آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور، برنامه‌های توسعه، مسائل جهانی، منطقه‌ای و سایر موضوعات مرتبط)

همچنین دعوت به عمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت و بخش راهنمای نویسندگان فصلنامه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:  www.journaldfrc.ir
 
                                                                                                                                                            محمدباقر نوبخت
                                                                                                                                                            سردبیر فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه