نمایه نویسندگان

آ

 • آرمن، سید عزیز تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 211-234]

ا

 • ابوترابی، محمدعلی توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • احمدی، اکبر تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 37-66]
 • احمدی، شهرزاد شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • احمدی فرد، مصیب بررسی الگوی تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 207-243]
 • اسدی قره جلو، بهرنگ ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 97-129]
 • اسکندری، مارال اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 9-36]
 • اسماعیل زاده، حسن برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • اسماعیلی، رضا مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 121-152]
 • اسماعیلی، مهدی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 111-150]
 • اکبری، نعمت‌ا... برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • اکبری فرد، حسین تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-206]
 • امامی میبدی، علی تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • امین بیدختی، علی اکبر طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 131-167]
 • امینی، سید جواد کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 169-198]
 • امینی، علیرضا آزمون تجربی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی:مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-70]
 • انصاری سامانی، حبیب تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]

ب

 • باقری پرمهر، شعله نقش کیفیت قوانین ‌و ‌مقررات در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 167-210]
 • باقری پرمهر، شعله بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • برین، احسان طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 36-78]
 • بهروز، عارف تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • بهشتی، محمدباقر عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-44]
 • بهمن پور خالصی، حمیدرضا چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • بیگی هرچگانی، اسماعیل کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 10-35]

پ

 • پژویان، جمشید اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 9-36]
 • پسران رزاق، سعید مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 121-152]
 • پورفریدونی، ناهید تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-206]

ت

 • توحیدی، سحر توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]

ج

 • جامعی، رضا تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • جهانگرد، اسفندیار تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 37-66]
 • جوادی، شاهین بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • جوان، فرهاد واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

ح

 • حاج امینی، مهدی توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال‏ توسعه و توسعه ‏یافته [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • حامدی نیا، حامد بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 91-120]
 • حجت شمامی، سیروس واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

خ

 • خان عزیزی، محمد طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 131-167]
 • خدابخشی، اکبر اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • خسروی، لیلا بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • خیل کردی، ربابه تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 151-176]

د

ر

 • رحمانی، زهرا بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • رضوانی آهنگرکلایی، حبیبه بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]

ز

 • زاهدی آزاد، نگار نقش کیفیت قوانین ‌و ‌مقررات در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 167-210]

س

 • سعیدی، پرویز شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • سیفی زاده، محمد واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

ص

 • صادقی، مینا برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد و مقایسه کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 153-184]
 • صلاح منش، احمد تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 211-234]

ط

 • طالب‌پور، فریده بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • طاهری، محمد علی اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400]

ع

 • عاقلی، لطفعلی ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • عبادی، جعفر طراحی مکانیسم سیاست پولی مبتنی بر شهرت سیاستگذار و قدرت کارگزار عقلایی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 36-78]
 • عبدلی، قهرمان نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 123-166]
 • عبده تبریزی، حسین ارزیابی مهارت‌های مدیریت سبد اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار سرمایه ایران: رویکرد میانگین‎گیری مدلی بیزین [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 97-129]
 • عزتی، مرتضی ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • عزیزی، زهرا بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • علیپور، حسن بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • علی پوری، احسان چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • علیزاده، ندا بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران [دوره 2، شماره 1، 1400]

غ

 • غفاری، فرهاد اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 9-36]

ف

 • فتح اله پور کامی، فرج اله کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 169-198]
 • فراستخواه، مقصود طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 131-167]
 • فرمهینی فراهانی، بهراد کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 10-35]
 • فروش باستانی، علی بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 91-120]
 • فریدزاد، علی تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 37-66]
 • فیروزان سرنقی، توحید بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]

ق

 • قاسملو، خلیل عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-44]
 • قاسمی نژاد، امین تأثیر آزاد سازی تجاری بر رشد تولید ناخالص ملی سبز در ایران الگوریتم جستجوی گرانشی و کرم شب تاب [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 177-206]
 • قجری، محمد بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر برعملکرد بانک ها با نگرش سیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 91-120]

ک

 • کاشف، مهرداد برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • کاکائی، جمال تجزیه و تحلیل تغییرات بهره‌وری انرژی‌ در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 37-66]
 • کرمی، وجیهه ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • کفیلی، وحید تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 211-234]

گ

 • گلزاریان پور، سیاوش عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 111-150]
 • گلمرادی، حسن عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 111-150]

م

 • مبرقعی، نغمه برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات‌اکوسیستمی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 67-90]
 • متوسلی، محمود کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 10-35]
 • محمدزاده، پرویز عوامل اساسی موثر بر نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-44]
 • محمدزاده، یوسف تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-110]
 • محمدی، تیمور اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 9-36]
 • مرکزمالمیری، احمد ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقرراتگذاری و مقررات‌زدایی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 79-122]
 • مشرفی، رسام بررسی الگوی تجارت کالا در منطقه خلیج فارس و سناریو سازی مسیر آتی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 207-243]
 • مشهدی احمد، محمود تحلیل تطبیقی از نظریه‌های اقتصاد نهادی: سنت اقتصادی وبلن، کامنز و میچل [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • منجذب، محمدرضا بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • منصوری کاسوائی، منصوره بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • مهاجرشجاعی، تیام نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 123-166]

ن

 • نجاتیان، محمدحسین باروری درایران: مقدمه ای بریک رویکرد برنامه ای [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • نجفی، قاسم تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • نوابخش، مهرداد مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 121-152]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 131-167]
 • نیکویی فرد، مسعوده ارزیابی پیامدهای نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی روستای خیرآباد استان مرکزی) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-95]

ی

 • یحیوی دیزج، جعفر تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 71-110]
 • یزدانی، مهدی برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد و مقایسه کشش‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 153-184]