نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، شهرزاد شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • امامی میبدی، علی تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]

ب

 • باقری پرمهر، شعله بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • بهروز، عارف تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • بهمن پور خالصی، حمیدرضا چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]

ج

 • جامعی، رضا تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • جوادی، شاهین بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • جوان، فرهاد واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

ح

 • حجت شمامی، سیروس واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

خ

 • خدابخشی، اکبر اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • خسروی، لیلا بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]

ر

 • رحمانی، زهرا بررسی پدیده رشد بدون اشتغال در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تغییرات زمانی [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • رضوانی آهنگرکلایی، حبیبه بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]

س

 • سعیدی، پرویز شناسایی پیشران‌های آینده تفکر استراتژیک مدیران در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • سیفی زاده، محمد واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی [دوره 2، شماره 2، 1400]

ط

 • طالب‌پور، فریده بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • طاهری، محمد علی اثر تعاملی شاخص‌های آموزش و توزیع درآمد درکشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400]

ع

 • عزیزی، زهرا بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • علیپور، حسن بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • علی پوری، احسان چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • علیزاده، ندا بررسی تجربیات خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران [دوره 2، شماره 1، 1400]

ف

 • فیروزان سرنقی، توحید بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]

م

 • مشهدی احمد، محمود تحلیل تطبیقی از نظریه‌های اقتصاد نهادی: سنت اقتصادی وبلن، کامنز و میچل [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • منجذب، محمدرضا بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1400]
 • منصوری کاسوائی، منصوره بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده و غیر صادرکننده نفت [دوره 2، شماره 2، 1400]

ن

 • نجاتیان، محمدحسین باروری درایران: مقدمه ای بریک رویکرد برنامه ای [دوره 2، شماره 1، 1400]
 • نجفی، قاسم تأثیر سرمایه ‏گذاری در منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترل‏های داخلی (مبتنی بر گزارشگری مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1400]