دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399 
5. طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

صفحه 131-167

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه


6. کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران

صفحه 169-198

سید جواد امینی؛ فرج اله فتح اله پور کامی