نویسنده = امیر محمدی نژاد
بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-93

10.22034/pbr.2022.304545.1166

ریحانه گنجی؛ زهرا عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر محمدی نژاد؛ محمد صادق علیپور