کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-56

10.22034/pbr.2023.385070.1311

رضا معبودی؛ زینب دره نظری


بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-115

10.22034/pbr.2021.145872

الهام وفائی؛ مهدی پندار؛ سارا معصوم زاده


تأثیر اندازه دولت بر جهانی‌شدن اقتصاد در کشورهای منتخب

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 71-110

10.22034/pbr.2021.89808

جعفر یحیوی دیزج؛ یوسف محمدزاده


عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-150

10.22034/pbr.2020.89810

سیاوش گلزاریان پور؛ حسن گلمرادی؛ مهدی اسماعیلی