مقایسه حضور ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در برنامه های توسعه کشور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 121-152

10.22034/pbr.2021.118915

مهرداد نوابخش؛ رضا اسماعیلی؛ سعید پسران رزاق


کنکاش و تحلیلی سیاستی بر حکمرانی آب در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-198

10.22034/pbr.2020.104647

سید جواد امینی؛ فرج اله فتح اله پور کامی


عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-150

10.22034/pbr.2020.89810

سیاوش گلزاریان پور؛ حسن گلمرادی؛ مهدی اسماعیلی


بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-164

10.22034/pbr.2021.129157

حبیبه رضوانی آهنگرکلایی؛ فریده طالب‌پور؛ شاهین جوادی


تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 211-234

10.22034/pbr.2020.109251

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ احمد دهقانی احمدآباد


تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1394-1364)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-176

10.22034/pbr.2021.89804

حبیب انصاری سامانی؛ ربابه خیل کردی


بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-36

10.22034/pbr.2021.138462

توحید فیروزان سرنقی؛ محمدرضا منجذب؛ لیلا خسروی


ارزیابی تطبیقی سیاست گذاری فقر در رویکردهای نئوکلاسیکی و رفتاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 7-43

10.22034/pbr.2021.145863

محمود متوسلی؛ میثم امیری؛ رضا اخشیک


ارزیابی اثر شاخص انگیزۀ بازنشستگی بر نرخ بیکاری جوانان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22034/pbr.2022.340744.1219

حبیب انصاری سامانی؛ رمضان حسین زاده؛ زهرا غفوری


تدوین راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای سواحل اقیانوسی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-35

10.22034/pbr.2022.353804.1251

سید عباس احمدی؛ علی حسینی؛ محمد میره‌ای؛ راضیه‌سادات مجیدی


تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد: یک تجزیه‌وتحلیل استانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 7-43

10.22034/pbr.2024.393396.1325

رضا محسنی؛ حسین صمصامی مزرعه آخوند؛ شادنوش شیخ‌شرفی


تأثیر آستانه‌‏ای فین‌‏تک بر توسعۀ مالی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-56

10.22034/pbr.2023.385070.1311

رضا معبودی؛ زینب دره نظری