الگوی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز: توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان نفت و گاز

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 44-71

10.22034/pbr.2021.145864

محمدحسین صابر کهنه گورابی؛ سیدحسین ایرانمنش؛ پریوش جعفری


ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 45-72

10.22034/pbr.2022.302585.1160

جمال کاکائی؛ بهاره فهیمی


اثر متغیّرهای جمعیت‏‌شناختی بر پویایی درآمد خالص خانوارهای شهری و روستایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 67-99

10.22034/pbr.2023.363360.1275

حمید ابریشمی؛ سجاد برخورداری؛ علی جدیدزاده؛ مائده عبدی


اثر ارزش افزوده صنعت حمل و نقل هوایی بر اشتغال این صنعت

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-98

10.22034/pbr.2021.145866

مهدی نیک نژاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ احمد سرلک؛ مریم خوشنویس


بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزۀ خلیج فارس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-93

10.22034/pbr.2022.304545.1166

ریحانه گنجی؛ زهرا عابدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ امیر محمدی نژاد؛ محمد صادق علیپور


چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 95-126

10.22034/pbr.2022.306819.1168

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ‌زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


بررسی اثر غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-115

10.22034/pbr.2021.145872

الهام وفائی؛ مهدی پندار؛ سارا معصوم زاده


واکاوی مسائل توسعۀ دانش‌بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 101-135

10.22034/pbr.2023.363595.1277

حمید محمدی؛ یدالله دیوسالار؛ گل‏نساء صلواتی؛ محدثه بشیرمشهدی


انطباق برنامه و بودجه در شهرداری تهران: عوامل و راهکارها

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 116-145

10.22034/pbr.2021.145873

سالار دانش فر؛ رضا قنبریان؛ امیر شهرابی فراهانی


چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 131-160

10.22034/pbr.2021.138466

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ احسان علی پوری


واکاوی اثرات کووید-19 در حوزه پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده‌‏پژوهی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 147-180

10.22034/pbr.2022.331821.1205

فاطمه کنعانی؛ سعیده السادات آهنگری؛ سید محمدحسین شجاعی؛ علیرضا کفایی آهنی فر؛ احد رضایان قیه‌باشی