چارچوب تاب آوری اقتصاد منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 131-160

10.22034/pbr.2021.138466

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ احسان علی پوری


واکاوی اثرات کووید-19 در حوزه پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده‌‏پژوهی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 147-180

10.22034/pbr.2022.331821.1205

فاطمه کنعانی؛ سعیده السادات آهنگری؛ سید محمدحسین شجاعی؛ علیرضا کفایی آهنی فر؛ احد رضایان قیه‌باشی


واکاوی پیشران های مؤثر بر توسعه گردشگری کلانشهر رشت مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 161-186

10.22034/pbr.2021.138467

فرهاد جوان؛ سیروس حجت شمامی؛ محمد سیفی زاده


بررسی ارتباط بین منابع و مصارف بودجه در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 175-205

10.22034/pbr.2023.189742

محمدتقی فیاضی؛ شاهین جوادی


ریشه‌یابی آسیب‌‌های نظام برنامه‌ریزی ایران: تکنیک پنج چرا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 179-203

10.22034/pbr.2022.348655.1243

الهام وفائی؛ غلامرضا گرائی نژاد


مسئله شناسی توسعه دانش‌بنیان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 181-205

10.22034/pbr.2022.336912.1211

کریم حنفی نیری؛ ربابه پورجبلی؛ محبوبه بابائی