ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر اقتصاد، سازمان برنامه و بودجۀ کشور، تهران، ایران

2 پژوهشگر اقتصاد، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، تهران، ایران

چکیده

مدیریت مالی عمومی یکی از مهم­‌ترین وظایف دولت‌هاست که بر عملکرد بخش‌­های مختلف و در نتیجه بر وضعیت عمومی کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی تأثیر‌گذار خواهد بود. در همین راستا ایجاد و استقرار حساب واحد خزانه، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در سیستم مدیریت مالی و هزینه‌های عمومی کشورها در دهه‌های اخیر بوده است. از این‌رو، این مقاله به ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران بر مبنای جعبه‌ابزار (پرسشنامه) پیشنهادی بانک جهانی می‌­پردازد که بر اساس نقطه نظرات «خزانه‌داری کل کشور»، «بانک مرکزی» و «دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تکمیل شده است. نتایج ارزیابی‌­ها نشان می­‌دهند که عملکرد حساب واحد خزانه در ایران، شصت و هفت و چهار دهم (67.4) درصد است؛ به بیان دیگر، متوسط مایل به خوب (نسبتاً خوب) ارزیابی می­شود. همچنین بررسی جزئی این مهم حاکی از چالش‌­هایی در این حوزه است که با اصلاح و تنظیم قوانین کارآمد و ایجاد زیرساخت­‌های لازم برطرف خواهند شد. قابل توجه است، استقرار کامل حساب واحد خزانه، علاوه بر تحقق اصل «پنجاه و سه» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند به هماهنگی و تعامل بیشتر میان سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Treasury Single Account in Iran

نویسندگان [English]

  • jamal kakaie 1
  • bahareh fahimi 2
1 Economics Researcher, Plan and Budget Organization of the Islamic Republic of Iran (PBO), Tehran, Iran,
2 Economics Researcher, Development and Foresight Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Public financial management is one of the most important tasks of governments that affects the efficiency of various sectors and economic and social situation of a country. In view of that, the establishment of treasury single account has been known as one of the most essential reforms in the financial management system and public expenditures in different countries. In this respect, this article evaluates treasury single account in Iran by using World Bank’s "Treasury Diagnostic Toolkit (questionnaire)". The toolkit has been completed by "Treasury Department of Iran", "Central Bank of the Islamic republic of Iran" and "Secretariat Executive Council of IT". The results of the evaluations demonstrate that the performance of the treasury single account in Iran is 67.4 percent; In other words, it is evaluated as relatively good. Furthermore, a detailed examination of this issue specifies the challenges in this area which can be resolved by correcting and regulating efficient laws and creating the required infrastructures. It is worth mentioning that the complete establishment of the treasury single account can fulfill the fifty-third principal constitution of the Islamic Republic of Iran. Also, it can lead to greater coordination and interaction between the "Plan and Budget Organization of the Islamic Republic (PBO) and "Treasury Department".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treasury
  • Treasury Single Account
  • Budget
  • Public Expenditure Management
اکرمی، سید رحمت‌‌اله (1399). خزانه‌داری در ایران: نگاهی اجمالی به یک دهه عملکرد خزانه‌داری کل کشور، جلد دوم؛ تهران: مؤسسۀ انتشارات برآیند پویش.
اکرمی، سید رحمت‌‌اله (1395). خزانه‌داری در ایران دیروز، امروز و فردا: یک قرن خزانه‌داری با نگاه به آینده، تهران: فرمنش.
بخشنامه‌‌های «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» 210843/91 و 114985/94.
جهان‌دیده، مهسا و نعیمی‌پور، محمد حسین (1399). «جعبه‌ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه»، تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعۀ پژوهشکدۀ مطالعات توسعۀ جهاد دانشگاهی.
روحانی، سید علی و ابوحمزه، داریوش (1394). «ساختار خزانه و روال‌های خزانه‌داری در ایران»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 143۷3.
زندی حقیقی، منوچهر (1342). «مالیه عمومی، بودجه و خزانه‌داری»، تهران: دانشگاه تهران.
صدری نیا، محمد (1385). «سابقه و کارکردهای خزانه‌داری در نظام بودجه‌ای ایران»، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل 8070.
قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور.
قانون محاسبات عمومی سال‌ 1366.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).
قوانین برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ جمهوری‌اسلامی‌ایران.
کاکائی، جمال؛ فهیمی، بهاره و نعیمی‌پور، محمدحسین (1399)، «بررسی نظام مالی دولت؛ بخش خزانه‌داری کل (1)، تهران»، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، شمارۀ 238.
Adeolu, I. (2015). Understanding the Treasury Single Account (TSA) System-Thing You Should Know. Business and Economy Review, Market Development, Office of the Accountant General of the Federation, Abuja.
Blondal, Jon., R. Goretti, C. and Kromann Kristensen, J. (2003). Budgeting in Brazil, OECD Journal on Budgeting, Vol. 3, No. 1, PP: 97-131.
Igbokwe-Ibeto, C. J, Nkomah, B. B, Osakede, K. O. Kinge, R. F. (2016). Treasury Single Account -Transparency and Accountability in Public Finance Management in Nigeria: The Journey So Far, Africa’s Public Service Delivery and Performance Review, Vol. 4, No.2, PP: 342-359.
Dener, C., Alexandra Watkins, J & Leslie Dorotinsky, W. (2011). World Bank, Financial Management Information Systems: 25 Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn’t, The World Bank.
Fainboim, I., Pattanayak, S. (2010). Treasury Single Account: Concept, Design, and Implementation Issues, IMF Working Paper, No. WP/10/143, PP: 1-45.
Hashim, A., Khurram, F & Piatti-Fünfkirchen, M. (2020). Ensuring Better PFM Outcomes with FMIS Investments, World Bank.
Hawkesworth, I., Emery, R., Wehner, J & Saenger, K. (2009). Budgeting in Bulgaria, OECD Journal on Budgeting, Vol. 3, PP: 133-183.
Igbokwe-Ibeto, C.J., Nkoma, B.B., Osakede, K.O & & Kinge, R.F. (2016). Treasury Single Account-transparency and Accountability in Public Finance Management in Nigeria: The Journey so far. Africa’s Public Service Delivery and Performance Review, Vol.4, No.23, PP: 342-359.
Ofor, N. T & Leonard, O. E, Okoli, F.C. (2017). Effect of Treasury Single Accounts (TSA) on the Performance of Ministries, Departments and Agencies (MDA) in Nigeria, Vol. 29, No. 2, PP: 59–67.
Ogoun, S & Terry Keme Zuode, O. (2020). Federally Collected Non-Oil Tax Revenue and National Economic Performance in Nigeria: A Pre-post Treasury Single Account Implementation Assessment. (2020), Journal of Finance and Accounting; 8(4): PP: 190-198.
Olayinka M, Dimu E, Sebastian M & Kayode F. (2017). Consequences of the Treasury Single Account policy on the wealth of Nigerian commercial banks’ shareholders, Emerging Markets Finance and Trade, Vol.54, No.9, PP: 2078-2092.
World Bank (2011), Financial Management Information Systems: 25 Years of World Bank Experience on What Works and What Doesn’t.
Zulfizar Alimovna, P & Nigora Djalolovna, R. (2021). Development Prospects the Public Treasury, International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education, Vol. 2, No. PP: 1-6.