درباره نشریه

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه در چارچوب رسالت‌ها و سیاست‌های مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، از سال 1397 میزبان مطالعاتی بوده که در حوزه های گفتمانی برنامه‌ریزی، توسعه، بودجه‌ریزی، حکمرانی، اقتصاد و آینده‌پژوهی انجام پذیرفته اند.

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه به‌منظور پشتیبانی اندیشه‌ای، توانمندسازی و ارتقای نظام حکمرانی، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد مقالات علمی خود را با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:

 • چالش‌ها و مسائل اصلی اقتصاد ایران (ازجمله سیاست‌های پولی و مالی، مسائل اقتصاد ملی، بخشی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فقر، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط)
 • چالش‌ها و مسائل توسعه و نظام حکمرانی و برنامه‌ریزی (الگوها، مدل‌ها و تجربیات برنامه‌ریزی توسعه، مدل‌های کمی برای هدف‌گذاری سیاستی، آمایش و توسعه منطقه‌ای، مسائل مرتبط با رشد و توسعه،‌ مدل‌های مالی و بودجه‌ریزی و سایر موضوعات مرتبط)
 • آینده‌پژوهی (آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور، برنامه‌های توسعه، مسائل جهانی، منطقه‌ای و سایر موضوعات مرتبط)
 • کشور محل چاپ: ایران
 • صاحب امتیاز: مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
 • نوع نشریه: نشریۀ علمی
 • نوع مقالات دریافتی: پژوهشی 
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ماه و سال آغاز انتشار: خرداد ماه سال 1399
 • نوع انتشار: الکترونیکی و چاپی
 • زبان: فارسی و انگلیسی  (چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس 
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار همیاب  استفاده می‌شود.
 • مقالات این فصلنامه دارای کد شناسه DOI و DOR می باشند.
 •  هزینۀ ارسال، داوری و پذیرش مقاله دارد: خیر
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (این نشریه از لایسنس دسترسی ازاد CC-BY_NC تبعیت می کند و به موجب ان خوانندگان می توانند  مقالات منتشر شده در این نشریه را مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارند.)