اهداف و چشم انداز

اهداف:

فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه، نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که تحقیقات علمی مرتبط با حوزه‌های توسعه، برنامه‌ریزی،  بودجه‌ریزی، اقتصاد دولت و آینده‌پژوهی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای اهداف ذیل منتشر می‌نماید:

  • پشتیبانی اندیشه‌ای از دولت توسعه گرا و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به‌منظور مبتنی ساختن مستمر آن بر دانش و رویکردهای علمی در مسیر پیشرفت و توسعه  و همچنین توانمندسازی و ارتقای نظام تدبیر امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
  • بالا بردن سطح آگاهی، دانش و تخصص دانشگاهیان، مدیران، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصاد، توسعه و برنامه‌ریزی
  • انعکاس دستاوردهای علمی و پژوهشی  اساتید و پژوهشگران حوزۀ اقتصاد، توسعه و برنامه‌ریزی

خط‌مشی:

خط‌مشی فصلنامه برای تحقق اهداف فوق به شرح ذیل می‌باشد:

  • رعایت ضوابط علمی در تدوین مقالات
  • اتکا به دستاوردهای علمی پژوهشی در حوزۀ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی (برنامه‌ریزی، توسعه، بودجه‌ریزی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد ایران و آینده‌پژوهی متغیرهای کلان اقتصادی)
  • پرداختن به مسائل،‌ چالش‌ها و فرصت‌های مهم در حوزۀ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و ارائه راهبردها و سیاست‌ها