اهداف و چشم انداز

اهداف:

فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه نشریه‌ای علمی است که به انتشار پژوهش‌های علمی مرتبط با حوزه‌های برنامه‌ریزی، توسعه، بودجه‌ریزی، حکمرانی، اقتصاد و آینده‌پژوهی، در راستای اهداف ذیل، اقدام می‌نماید:

  • پشتیبانی اندیشه‌ای از نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به‌منظور مبتنی ساختن مستمر آن بر دانش و رویکردهای علمی در مسیر پیشرفت و توسعه و بهبود و همچنین توانمندسازی و ارتقای نظام حکمرانی، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران
  • بالا بردن سطح آگاهی، دانش و تخصص دانشگاهیان، مدیران، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزۀ توسعه و برنامه‌ریزی
  • انعکاس دستاوردهای علمی و پژوهشی و پاسخگویی به نیازهای سیاست‌گذاران، مدیران و کارشناسان حوزۀ توسعه و برنامه‌ریزی کشور

خط‌مشی:

خط‌مشی نشریه برای تحقق اهداف فوق به شرح ذیل می‌باشد:

  • توجه به مسئله‌‏محوری و تقویت پژوهش‌های تحول‌آفرین و اثربخش
  • رعایت ضوابط ملی و بین‌المللی در تدوین مقالات
  • اتکا به دستاوردهای علمی پژوهشی در حوزۀ برنامه‌ریزی، توسعه، بودجه‌ریزی، حکمرانی، اقتصاد و آینده‌پژوهی
  • پرداختن به مسائل،‌ مشکلات، چالش‌ها و فرصت‌های مهم در حوزۀ حکمرانی و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و ارائۀ راهبردها،‌ سیاست‌ها و یا راهکارهای اساسی