برگزاری نهمین جلسه هیئت تحریریه "فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه"

نهمین نشست هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور اکثریت اعضای محترم هیئت تحریریه و به ریاست جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت سردبیر محترم فصلنامه در روز چهارشنبه مورخ 15 تیرماه 1401 به‌صورت مجازی و حضوری در محل مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقایان دکتر حمید محمدی عضو هیئت‌علمی مرکز و دکتر وحید خاشعی دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدعوین جدید عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه خلاصه‌ای از سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی خود را ارائه نمودند و با تائید و تصویب هیئت تحریریه به عضویت هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه درآمدند. سپس طبق روال معمول جلسات گذشته اطلاعات کامل مربوط به مقالات پذیرفته‌شده علمی از دیدگاه داوران برای انتشار در شماره‌های هشتم (زمستان 1400) و نهم (بهار 1401) به ترتیب توسط مدیر فصلنامه، جناب آقای محمدرضا رضائی قرائت و موردبحث و تبادل‌نظر جهت اتخاذ تصمیم بر اساس نظرات سردبیر و اعضای محترم حاضر در جلسه قرار گرفت. هم‌چنین اعضای محترم هیئت تحریریه پیشنهادات مبسوطی در راستای ارتقاء جایگاه علمی فصلنامه، سطح کیفی مقالات و هدایت به سمت پژوهش‌های مسئله محور، با توجه به افزایش استقبال پژوهشگران برای انتشار مقالات خود در این فصلنامه ارائه نمودند.

عناوین مقالات پذیرفته‌شده عبارت‌اند از:

 • تبیین مدل ارزیابی توسعه‌ی پایدار کشورها و ارائه بهبود عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
 • ارزیابی حساب واحد خزانه در ایران
 • بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: مدل پنل‌دیتای فضایی برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس
 • واکاوی اثرات و پیامدهای اشتغال غیررسمی در ایران: رویکرد تلفیقی تحلیل تم و دلفی
 • آزمون فرضیه همگرایی مالی و برآورد سرعت همگرایی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته)
 • امکان‌پذیری تأمین مالی پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر از طریق مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) در اقتصاد ایران
 • فرا تحلیل مطالعات هفتادسال برنامه‌ریزی توسعه، به‌منظور کاربست در تنظیم نظام‌نامۀ تدوین برنامه هفتم توسعه کشور
 • اثر پویای مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ردپای‌اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه منتخب (رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM)
 • واکاوی اثرات کووید-19 در حوزه پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی
 • مسئله شناسی توسعه دانش‌بنیان
 • تخمین مدل و ارزیابی اثر شاخص انگیزه بازنشستگی بر بیکاری جوانان
 • بررسی چالش‌های تدوین سیاست‌های توسعه در ایران (برنامه‌های پنج‌ساله توسعه)؛ با استفاده از تحلیل مضمون
 • ارزیابی آثار مقررات زدایی در دو بازار کالا و کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران با استفاده از مدل دترمینستیک پویای تفاضلی