امضای تفاهم‌نامۀ همکاری فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه با انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری فصلنامۀ علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه با انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

آئین امضای تفاهم‌نامۀ همکاری فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه و انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران برگزار شد.

در آئین امضای این تفاهم‌نامه، محمدرضا رضائی؛ مدیرکل دفتر نشر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ضمن اشاره به شعار مسئله محور، چابک و نوآوری مرکز گفت: امید دارم با حضور انجمن در کنار فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه حرکت این نشریه بیش‌ازپیش به سمت مطالعات هدفمند و انتشار مقالات نافع برای جامعه پیش برود.

در ادامۀ این نشست، دکتر مصطفی طالشی؛ رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران، ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری که شعار خود را با دقت بر مسئله محوری و چابکی و نوآوری قرار داده است، می‌تواند منشأ تولید آثار فاخری باشد.

وی ادامه داد: تلاش ما در انجمن کمک کردن به تولید دانش است، لذا این همراهی می‌تواند به شبکه‌سازی منجر شود.

لازم به ذکر است، آئین امضای این تفاهم‌نامه با حضور دکتر محمدولی روزبهان؛ معاون پژوهشی و آموزش مرکز، دکتر علی درویشی سرپرست دفتر خدمات پژوهشی مرکز، محمدرضا رضائی؛ مدیرکل دفتر نشر مرکز و نیز دکتر مصطفی طالشی؛ رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران برگزار شد.