ارتقاء رتبه علمی "فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه"

ارتقاء رتبه علمی "فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه"

 بر اساس رای کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه با صاحب‌امتیازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، در فرایند ارزیابی عملکرد سال 1400 موفق به کسب رتبه علمی « ب » گردید.