برگزاری سیزدهمین نشست هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه

سیزدهمین نشست هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور مدیرمسئول، سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه در روز چهارشنبه 18 مرداد‌ماه 1402 (به‌صورت حضوری و مجازی) در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت فصلنامه و اقدامات صورت پذیرفته از زمان نشست قبلی تا تشکیل این جلسه و هم‌چنین اطلاعات مربوط به مقالات پذیرفته‌شده از سوی داوران به شرح ذیل توسط مدیر فصلنامه، ارائه و موردبحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.

با توجه به نتایج ارزیابی داوران و نظرات هیئت تحریریه، مقاله‌های مشروحۀ ذیل، به ترتیب برای چاپ در شماره‌های آتی فصلنامه به تأیید نهایی رسیدند:

  • تعیین اولویت‌‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی با هدف توسعۀ پایدار: کاربرد مدل‌‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
  • اولویت‌بندی صنایع ایران بر اساس شاخص‌های جهش اقتصادی
  • هزینه‌های عمومی آموزش متوسطه و نرخ ثبت‌نام مدارس: رویکرد میانگین گروهی تجمیع شده پانلی
  • عوامل نهادی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه
  • برنامه‌ریزی خروج نظام‌مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (موردمطالعه: بحران شیوع کرونا)