ارزیابی آثار مقررات زدایی در دو بازار کالا و کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سخت‌گیرانه در بازارهای کالا و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ‌های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. ازاین‌رو مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می‌تواند افق مشخصی را در مسیر قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار دهد. در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاست‌گذاری در کاهش موانع ورودی در بازار کالا، کاهش هزینه‌های اخراج، کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفته‌شده است.
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران، در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش می‌دهد؛ اما اعمال هم‌زمان مقررات زدایی در دو بازار، سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمت‌های پرداختی توسط مصرف‌کننده و دریافتی توسط تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیم‌گیری‌های تعادلی آحاد اقتصادی می‌شود، کاهش می‌دهد و اثرات هم‌افزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد. لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران از وابستگی متقابل سیاست‌ها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و سیاست‌های اصلاحی را به‌صورت یک بسته و هم‌زمان تعیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Deregulation in Goods and Labor Market on Iranian Economic Growth and Unemployment: A Dynamic Deterministic Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizkhani 1
  • Teimour Mohamadi 2
1 Researcher of Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN.
2 Faculty Member of Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Studies show that the existence of strict rules in the goods and labor markets is one of the main factors creating high unemployment rates and low levels of employment. In this study, a permanent reduction in policy parameters, reduction of barriers to entry in the commodity market, reduction of dismissal costs, reduction of unemployment insurance benefits have been investigated. The findings of this study show that deregulation in Iran's commodity and labor markets reduces economic growth and increases unemployment in the short run, but has a booming effect in the long run, increasing economic growth and reducing unemployment. But simultaneous deregulation in the two markets reduces the level of inefficient fluctuations in the margins of prices paid by the consumer and received by the producer, which disrupts the equilibrium decisions of economic units, and has synergistic effects on increasing growth and reducing unemployment. Therefore, it is recommended that policymakers use the interdependence of policies to increase the effects of prosperity and determine reform policies in the form of package.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment Rate
  • Economic Growth
  • Trade Cycles
  • Deregulation
بهنیا، مهران، علویان، آرش، (1395)، بررسی تحولات بازار کار ایران و الزامات سیاستی دستیابی به رشد اشتغال‌زا، گزارش طرح جامع مطالعاتی اقتصاد ایران، موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، 1395، در دست چاپ.
محمد، صیادی، شاکری، عباس، محمدی، تیمور و بهرامی، جاوید (1395)، تکانه‌های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم، شماره 61، تابستان 1395
جوان، موراشین، افشاری، زهرا، توکلیان، حسین. (1397)، سیاست پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 52، بهار 1397
 
Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Bassanini, A. and Duval, R., )2009(, “Unemployment, Institutions, and Reform Complementarities: Re-assessing the Aggregate Evidence for OECD Countries,” Oxford
Berger, H. and Danninger, S. (2006). The employment effects of labor and product markets deregulation and their implications for structural reform, CESifo Working
Bernal-Verdugo, L. E., Furceri, D., & Guillaume, D. (2012). Labor market flexibility and unemployment: new empirical evidence of static and dynamic effects. Comparative
Bertrand, M. and F. Kramarz (2002), “Does Entry Regulation Hinder Job Creation? Evidence from the French Retail Industry,”Quarterly Journal of Economics117, 1369-1413
Blanchard,O.,andF.Giavazzi, (2002),"MacroeconomicEffectsofRegulationandDeregulationinGoodsandLaborMarkets,”QuarterlyJournal of Economics 117 (2002),879-907
Bond, S. (2002). Dynamic panel models: a guide to micro data methods and practice.Institute for Fiscal Studies, Department of Economics, UCL, CEMMAP (Centre for Microdata Methods and practice) Working Paper . CWPO9/02. Available online: http://cemmap.ifs.org.uk/wps/cwp0209.pdf
Botero, J. C., Djankov, S., La Porta, R., et al.,) 2004(, The Regulation of Labor,” Quarterly Journal of Economics No. 119 Vol. 4, pp. 1339–82
Cacciatore, M., & Fiori, G. (2016). The macroeconomic effects of goods and labor markets deregulation. Review of Economic Dynamics, 20, 1-24.
Griffith, R., Harrison, R. and Macartney, G. (2007).Product market reforms, labour market institutions and unemployment, Economic Journal, vol. 117(519), pp. 142–66.
Economic Studies, 54(2), 251-273.
Feldmann, H., 2009, The Unemployment Effects of Labor Regulation around the World, Journal of Comparative Economics No. 37 Vol. 1, pp. 76–90
Fiori, G., Nicoletti, G., Scarpetta, S., & Schiantarelli, F. (2012). Employment effects of product and labour market reforms: are there synergies? The Economic Journal, 122(558).
International labour organization,World Employment and Social Outlook- Trends 2018.p51
OECD (2005): \Taking Stock of Structural Policies in OECD Countries," Economic Policy Re-forms: Going for Growth.
OECD (2012): \Structural Reforms in Times of Crisis," Economic Policy Reforms: Going for Growth.
Peltzman Sam, TOWARD A MORE GENERAL THEORY OF REGULATION, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, April 1976
World Development Indicator (2017)