راهنمای نویسندگان

 

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعارض منافع نویسنده «اینجا» کلیک کنید.

برای دریافت فرم تعهد نویسندگان«اینجا» کلیک کنید.

 

  •  نویسندگان لازم است مقاله خود را بر اساس راهنمای نویسندگان آماده و ارسال نمایند.
  • بارگذاری فرم تعارض منافع و نیز فرم تعهد نویسندگان همراه با فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان) و نیز فایل مشخصات نویسندگان (فارسی و انگلیسی) الزامی می باشد.
  • وارد کردن مشخصات کامل نام تمام نویسندگان در هنگام ارسال مقاله الزامی بوده و پس از تایید مقاله قایل تغییر نمی باشد.
  • ارسال، بررسی، داوری و آماده سازی مقالات برای انتشار رایگان بوده و در هیچ یک از مراحل هزینه ای دریافت نمی شود.
  • مقالات ارسالی با سامانه همیاب سیناوب مشابهت یابی می شوند لذا ضروری است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله از طریق این سامانه به بررسی مشابهت مقاله خود اقدام و پس از اصلاح، مقاله خود را ارسال نمایند.
  • رعایت نکردن هر یک از موارد ذکر شده باعث طولانی شدن فرایند بررسی مقاله خواهد شد.
  • لازم به ذکر است مدت زمان تکمیل فرایندها حداقل 4 ماه بوده و ضروری است در این مدت نویسندگان از ارسال مقاله در حال بررسی به نشریات دیگر خودداری نمایند.