راهنمای نویسندگان

 مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

فصلنامه  "پژوهش‌های برنامه و توسعه"

 

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان «اینجا» کلیک کنید.