اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی فصلنامه علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه  مبتنی بر منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بر این اساس مؤلفان، داوران و ارکان اجرایی اصول موارد زیر را رعایت می‌نمایند.

الف) موضوعات مورد توجه ارکان اجرایی

–        مقالات ارسال شده به این نشریه تا هنگام انتشار، محرمانه نگه داشته می‌شوند و اطلاعات آنها متناسبا برای افرادی غیر از هیئت تحریریه و داوران فاش نمی‌شود.

–        اصل بینامی داوران حفظ می‌شود.

–        از تعارض منافع جلوگیری می‌شود.

–    تلاش می­شود تا از سرقت ادبی و علمی،  تقلب و کلاهبرداری‌های احتمالی ممانعت به عمل آید و در موارد نیاز، اصلاحات، توضیحات و عذرخواهی ارائه می‌گردد.

–        مقالات منتشر نشده برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ب) موضوعات مورد توجه داوران:

–        داوران با ارکان اجرایی این نشریه برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار مقالات همکاری می‌کنند.

–        داوران  مقالات ارسال شده را محرمانه حفظ می‌نمایند و از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی استفاده نمی‌نمایند.

–        داوران زمانبندی ارائه نظرات در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقالات، را رعایت می‌نمایند.

–        داوران مقالاتی که با یکی از مولفین آن تعارض علایق دارند را داوری نمی‌کنند.

–        داوران،‌ اگر در پژوهش نقشی داشته‌اند از داوری آن پرهیز می‌کنند.

ج) موضوعات مورد توجه مولفان:

–        تمامی مؤلفان  مقاله، در خصوص اینکه نویسنده مسئول  فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده می‌گیرد، توافق دارند.

–        مسئولیت حصول اطمینان و کسب اجازه از موسسه­ای که مقاله ارسال شده مربوط به آن است بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.

–        از حامی مالی پژوهش که مقاله بر اساس حمایت‌های آنان تهیه شده است، نام برده می‌شود.

–        نویسنده مسئول پیش از ارسال مقاله، از رضایت دیگر مؤلفان مطمئن می‌شود.

–        فرم تعهد اخلاقی توسط نویسنده مسئول تایید و ارائه می‌گردد.

–        مقالات منطبق با فرمت مصوب نشریه ارسال می‌گردند.

–    مقالات نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله­ی مروری، یا پایان­نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.

–        مولفان با حفظ حق مالکیت معنوی، به عموم افراد اجازه بهره‌گیری از مقاله خود را می‌دهند.

–        مولفان،‌ اجازه‌ی ویرایش مقاله خود را به نشریه اعطاء می‌کنند.

–        مولفان از هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود استفاده نمی‌کنند.

–        هنگامی که مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، سریعا مدیرداخلی فصلنامه را برای تصحیح آن مطلع می‌کنند.

د)‌ برخی از مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط مولفان:

–    سرقت ادبی و علمی: سرقت، به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده­های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود.

–    داده­ سازی و تحریف: داده ­سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه­ای را انجام نداده اما داده و نتیجه­گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می­دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده­ها و نتایج آن را تغییر می­دهد.

–      ارسال همزمان: هنگامیست که یک مقاله به دو نشریه ارسال می­شود.

–        ارسال تکراری (اضافی): به معنی مشابهت بیش از 50 درصد محتوی، تحلیل و نتایج مندرج در مقاله است.

–        سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.

–     دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می­شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن­ها برده نشده است.

ه) امکان شکایت و پیگیری نویسندگان