فصلنامه "پژوهش‌های برنامه و توسعه"

 

به‌منظور پشتیبانی اندیشه‌ای، توانمندسازی و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد مقالات علمی  خود را با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:

  • چالش‌ها و مسائل اصلی اقتصاد ایران (ازجمله سیاست‌های پولی و مالی، مسائل اقتصاد ملی، بخشی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فقر، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط)
  • چالش‌ها و مسائل توسعه و برنامه‌ریزی (الگوها، مدل‌ها و تجربیات برنامه‌ریزی توسعه، مدل‌های کمی برای هدف‌گذاری سیاستی، آمایش و توسعه منطقه‌ای، مسائل مرتبط با رشد و توسعه،‌ مدل‌های مالی و بودجه‌ریزی و سایر موضوعات مرتبط)
  • آینده‌پژوهی (آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور، برنامه‌های توسعه، مسائل جهانی، منطقه‌ای و سایر موضوعات مرتبط)

پروانه انتشار فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه  به‌موجب ماده13 قانون مطبوعات به شماره 81461 مورخ 14/12/1396 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و در حال اخذ مجوز علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشیم.

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1398 

1. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

صفحه 10-35

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی


6. تاثیر پرداخت الکترونیک بر سرقت

صفحه 211-234

احمد صلاح منش؛ سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ احمد دهقانی احمدآباد