خداحافظی مدیر اجرایی فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه

هوالمحبوب

با سلام و احترام خدمت کلیه دست اندرکارن فصلنامه علمی پژوهشهای برنامه و توسعه اکنون که مقدر است تا با پایان دادن به ماموریت اینجانب در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری، به طور طبیعی مسئولیت مدیریت اجرایی فصلنامه نیز واگذار گردد، صمیمانه از تمامی تلاشهایی که در طول این دو سال از سوی نویسندگان محترم، داوران ارجمند، اعضای گرامی هیئت تحریریه، ویراستاران عزیز، کارشناسان خدوم و مدیران مجموعه صورت پذیرفت و منجر به ارتقای کمی و کیفی فصلنامه و کسب رتبه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری گردید، تشکر و قدردانی نموده و همگی اساتید و خبرگان و همکارانم را به ایزدمنان می سپارم. انشاالله با همت همکاران جدید و مساعدت شما اعزه گرامی، این شعله آگاهی پرفروغ تر از قبل نیز خواهد گردید. ارادتمند دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه 25 بهمن 1400