برگزاری دهمین جلسۀ هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه

دهمین نشست هیئت تحریریۀ فصلنامۀ پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور اکثریت اعضای محترم هیئت تحریریه و راهبری جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت سردبیر محترم فصلنامه و با حضور جناب آقای دکتر سیدمهدی پاک‌ذات رئیس محترم مرکز و مدیرمسئول فصلنامه، در روز سه‌شنبه مورخ 26 مهرماه 1401 به‌صورت حضوری و مجازی در محل مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت فصلنامه ارائه و سپس طبق روال معمول، اطلاعات کامل مربوط به مقالات پذیرش‌شدۀ علمی از دیدگاه داوران، به ترتیب توسط مدیر فصلنامه، جناب آقای محمدرضا رضائی قرائت و مورد بحث و تبادل‌نظر جهت اتخاذ تصمیم بر اساس نظرات سردبیر و اعضای محترم حاضر در جلسه قرار گرفت.

در این جلسه، شش مقاله با عناوین زیر برای چاپ و انتشار در شمارۀ جدید فصلنامه مورد تائید قرار گرفت:

  • آسیب‌شناسی اثر ساختار بودجۀ دولت بر توان تولید ملی؛ با تأکید بر بودجۀ سال 1400 کل کشور
  • مقایسۀ ایران و اقتصاد‌های نوظهور در خط سیر‌ها و شاخص‌های بنیادین توسعه: دورۀ زمانی 2020-1980
  • اصلاح و چابک‌سازی فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران
  • ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی ایران: تکنیک پنج چرا
  • تدوین راهبردهای توسعه منطقه‌ای و سواحل اقیانوسی ایران
  • رابطه همترازی استراتژی‌های منابع انسانی و استراتژی‌های سازمان با عملکرد ادارات کل آموزش و پرورش کشور