نویسنده = علی اکبر امین بیدختی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-167

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مقصود فراستخواه