بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

توجه به توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی از اولویت‌های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت‌داری بانک ها و مشارکت بانک‌ها در سهام شرکت‌ها می‌تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه‌ای می‌توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک‌ها در شرکت‌های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می‌پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه‌ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک‌ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل‌های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک‌ها در شرکت‌ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on performance of Stock market companies owned by the banking system in Iran: A Development Approach

نویسندگان [English]

  • Towhid Firoozan Sarnaghi 1
  • Mohammad reza Monjazeb 1
  • Leila Khosravi 2
1 Faculty of Management, Banking and Insurance Department. Kharazmi University
2 دانش آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
چکیده [English]

Regional development and deprivation is one of the priorities of development programs and has been emphasized in various economic development plans of the IRAN. One of the prominent examples of this type of development is the establishment and formation of industrial companies and factories in different regions of the country. From this point of view, evaluating the experience of banks Ownership and shareholding can be useful and can be applied under conditions for some regions of the country and with a development perspective. The present paper examines the role of banks in specific companies such as cement, pharmaceuticals and chemicals and offers suggestions regarding different industries and some experiences. The purpose of study was to investigate the effect of bank equity on the performance of enterprises. this study is based on econometric analysis and using the data of 26 listed companies in the period 2009 to 2013. results shows that Bank’s shareholding have a significant and positive impact on the performance of companies, as well as the type of bank shareholders, type of industry and sanctions have different and significant impact on performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership structure
  • bank ownership companies
  • performance
  • Stock company
  • banking system