برگزاری جلسه شورای دبیران فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه

ششمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه با حضور سردبیر و شورای سردبیری در روز چهارشنبه 29 بهمن 1399 به صورت وبیناری برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست دکتر محمدباقر نوبخت تشکیل شد، اطلاعات مربوط به مقالات پذیرش گرفته برای انتشار در پنجمین شماره فصلنامه به ترتیب توسط مدیر داخلی فصلنامه ارائه گردید و مورد بحث و بررسی اعضای تحریریه حاضر در جلسه، دکتر سهیلا پروین، دکتر نعمت الله اکبری، دکتر محمد صادق علیپور، دکتر نادر مهرگان، دکتر داوود بهبودی، دکتر آزموده اردلان، دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه، دکتر غلامرضا گرایی نژاد  و  دکتر فرزانه ساسان پور قرار گرفت.