نمایه‌سازی هرچه بیشتر برای فصلنامه‌ی علمی پژوهش‌های برنامه و توسعه

پیرو مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ درجه علمی در سال 1399 برای فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه با صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و در راستای ارتقای درجه علمی فصلنامه، نمایه‌سازی نشریه در پایگاه های اطلاعاتی به قرار زیر تکمیل گردید: ˗ پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ˗ پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) ˗ سیویلیکا (مرجع دانش) ˗ بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) ˗ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری. هم‌چنین خاطرنشان می‌سازد که فرآیند نمایه‌سازی نشریه در پایگاه‌های دیگر از جمله: ˗ پورتال جامع علوم انسانی ˗ آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران ˗ انجمن اقتصادی آمریکا ˗ The Committee on Publication Ethics (COPE) ˗ Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ˗ The Directory of Open Access Journals (DOAJ) در حال پیگیری می‌باشد.