برگزاری هفتمین جلسه هیئت تحریریه "فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه"

هفتمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه با حضور هیئت تحریریه فصلنامه در روز سه‌شنبه 9 شهریور 1400 به صورت مجازی و حضوری در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار گردید. در این جلسه اطلاعات مربوط به مقالات پذیرفته شده علمی برای انتشار در ششمین شماره فصلنامه به ترتیب توسط مدیر داخلی فصلنامه، آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه ارائه گردید و مورد بحث و بررسی سردبیر و اعضای هیئت تحریریه حاضر در جلسه، اقایان دکتر محمد باقر نوبخت،دکتر علی طیب نیا، دکتر نعمت اله اکبری،دکتر داود بهبودی، دکتر علیرضا آزموده اردلان و دکتر فرزانه ساسان پور  قرار گرفت. هم چنین اعضای هیئت تحریریه نظرات و پیشنهاداتی برای ارتقای درجه علمی فصلنامه ارائه نمودند که به تصویب شورای سردبیری رسد.