انتشار ششمین شماره از فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

ششمین شماره از فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه متعلق به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه منتشر گردید. به گزارش مدیریت داخلی فصلنامه این شماره که متعلق به تابستان سال 1400 می باشد شامل شش مقاله علمی است که در جلسه هیئت تحریریه به تصویب نهایی اعضاء رسیده بودند و پس از ویرایش و صفحه آرایی صورت گرفته، به طور الکترونیکی منتشر گردید. قابل ذکر آنکه دسترسی به اصل فایل پی دی اف مقالات بر روی سایت فصلنامه برای عموم رایگان و آزاد می باشد.