نویسنده = محمود متوسلی
ارزیابی تطبیقی سیاست گذاری فقر در رویکردهای نئوکلاسیکی و رفتاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 7-43

10.22034/pbr.2021.145863

محمود متوسلی؛ میثم امیری؛ رضا اخشیک


کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 10-35

10.22034/pbr.2020.109231

محمود متوسلی؛ اسماعیل بیگی هرچگانی؛ بهراد فرمهینی فراهانی