نظریه بازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد،دانشکده اقتصاد،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشجو دکتری اقتصاد، پردیس بین الملل دانشگاه تهران، جزیره کیش، ایران

چکیده

آب، عنصر حیات بشر، از دو منظر کمبود عرضه و توزیع نامتوازن جغرافیایی بر روی کره زمین، سال‌ها است منشاء مناقشات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشورها شده است. یک نگاه کاربردی به موضوع تخصیص بهینه منابع آب در نظریه بازی به وسیله توضیح و تفسیر شرایط موجود در بستر یک بازی همکارانه و تبیین یک راه حل بهینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در بازی های همکارانه از آن جهت که بازیکنان می‌توانند در فضایی شفاف، از تصمیمات و استراتژی های دیگر بازیکنان آگاه باشند، بازی بر پایه همکاری و تقسیم سود حاصل از ائتلاف میان بازیکنان شکل خواهد گرفت. و بر خلاف تصور به دلیل وجود ائتلاف‌های گوناگون مابین بازیکنان فضای تصمیم‌گیری در آن بسیار رقابتی است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه اترک مورد مطالعه قرار گرفته است و با طرح یک بازی همکارانه میان بازیکنان ذی‌نفع و بسط استراتژی های آنان و درنهایت حل بازی به روش برآورد ارزش شپلی برای هر بازیکن، سناریوی بهینه برآورد شده است. بر اساس سناریو تخصیص بهینه منابع آب در استان‌های شمال شرقی کشور می توان شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش درآمد ملی در این منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Game Theory and its Application on Optimal Allocation of Water Resources

نویسندگان [English]

  • Ghahreman Abdoli 1
  • Tiam Mohajershojaee 2
1 Faculty of Economics, University of Tehran
2 Department of Economics, International Campus of University of Tehran, Kish Island
چکیده [English]

Water as a vital element has been a rout of political, national and international challenges for years due to its unequal supply and geographical distribution. A practical approach for optimal allocation of water resources in game theory through explanation and interpretation of current situation in a cooperative game framework and building up an efficient solution could be helpful. Since in the cooperative game, players can be aware of other players’ decisions and strategies clearly, game will be performed based on the profit sharing between players’ coalition and controversially there will be a competitive decision-making situation due to various coalitions between players. In this study, Atrak river drainage basin has been investigated. A cooperative game between beneficiaries has been introduced, their strategies have been explained and finally “Shapley Value” has been evaluated for each player and efficient scenario is assessed. Based on optimal allocation of water resources scenario in north east provinces, environmental improvement and national income increase will be expected.
JEL Classification: C71, D47, Q01, Q25, Q50, Q51, Q52
Key Words: Environmental Economics, Water Crisis, Efficient Allocation of Water Resources, Cooperative Game, Shapley Value

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Economics
  • Water Crisis
  • Efficient Allocation of Water Resources
  • Cooperative Game
  • Shapley Value