اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت(مطالعه موردی کشورهای منتخب OECD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، رشته اقتصاد‌ بین‌الملل و بخش‌عمومی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم ‌و ‌تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار و مدیرگروه اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش‌بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه‌های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم‌ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات‌های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می‌شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات‌های زیست‌محیطی پرداخته می‌شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می‌شود. نتایج مدل پانل نشان می‌دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Green Tax on Total Tax Income (Case Study of Selected OECD Countries)

نویسندگان [English]

  • Maral Eskandari 1
  • Jamshid Pajooyan 2
  • Teymour Mohammadi 3
  • Farhad Ghafari 4
1 Economic expert
2 University Full Professor
3 Dean of the Faculty of Economics -Allame Tabatabayi University
4 Director of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research
چکیده [English]

Among the various government incomes, taxes, as a permanent and predictable source, have always been a matter for government attention. But, since this instrument generates disruptions in the economy, economists have been contemplating introducing new tax bases that t create the least inefficiency in the economic system. Green taxes which are based on costs, have such a feature.
This study deals with environmental taxes and examines the effect of these type of taxes on total state tax revenues in 35 selected OECD countries over the period of 1980-2015.
The results of the applied panel model show that the application of green taxes will lead to an increase in total government tax revenues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green taxes
  • Environmental Taxes
  • Pigo Taxe
  • Income
  • Government Revenues
  • Value-Added Tax